Natuurlijk moet het ook gewoon leuk zijn op school. Wij vinden dat we met extra activiteiten ruimte bieden aan jouw talenten. Daardoor ben je volgens ons ook beter in staat om goede cijfers te halen voor de ‘gewone’ vakken.

Die extra activiteiten dragen ook bij aan een prettige sfeer in de school.

Enkele voorbeelden van activiteiten die de we samen met de leerlingen organiseren zijn:

• Kerstfeest

• Eindfeest in de Disco

• Schoolreis

• Bezoek aan theatervoorstellingen binnen en buiten de school

• Workshops met muzikanten en acteurs

• Workshops met kunstenaars en museumbezoek

• Sportdagen

• Alleen jij bepaalt i.s.m. Sparta

 

 

Kijk maar eens op onze Nieuws-pagina dan krijg je een goede indruk van alle activiteiten!

Of beter nog: volg ons op Twitter en Facebook!

Kunst en cultuuractiviteiten op het CarréCollege
Het Carré College biedt in het lesrooster lessen kunst en cultuur aan voor de eerstejaarsleerlingen.  SKVR verzorgt deze lessen en geeft na de herfstvakantie alle leerlingen les in 6 verschillende disciplines.  Zo kan je lessen volgen variërend van Restyling (Mode& Design) tot Ik presenteer (Theater).

Na deze introductielessen kies je voor de richting waarmee je gedurende 8 weken aan de slag gaat. Als feestelijke afsluiting organiseren docenten samen met de leerlingen een kleine show in de aula van de school waarin al die talenten aan medeleerlingen, familie en vrienden gepresenteerd worden.

Ook starten er gedurende het gehele jaar activiteiten op de roostervrije dinsdagmiddag waar leerlingen zich voor in kunnen schrijven.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Koken (lessenserie van 4 weken)  
  • Brassband  
  • Zaalvoetbal voor dames.