Verzuimbeleid

 

Te laat (code TL)
Een leerling die te laat komt zonder geldige reden, meldt zich bij de conciërge voor een te laat briefje. Daarna gaat de leerling direct naar het lokaal om zijn les te volgen. De leerling overhandigt bij binnenkomst het te laat briefje aan de desbetreffende docent. De volgende dag meldt de leerling zich uiterlijk om 08:00 uur bij de verzuimcoördinator.

 • Bij 3 keer te laat stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders. De mentor voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij 6 keer te laat stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders. De leerjaarcoördinator voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij 9 keer te laat stuurt de verzuimcoördinator een brief naar huis. De teamleider voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij een te-laat komen van 12 keer wordt er door de leerjaarcoördinator een LP melding gedaan. Elke daarop volgende drie keer te-laat worden automatisch LP meldingen.

 

Te laat (code TR)
Een leerling die geoorloofd te laat is, meldt zich bij de conciërge voor een te laat briefje met reden.  Daarna gaat de leerling direct naar het lokaal om zijn les te volgen. De leerling overhandigt bij binnenkomst het te laat briefje aan de desbetreffende docent.

Spijbelen/ongeoorloofd absent (code OA)
Een leerling die een les mist zonder geldige reden, moet de gemiste les inhalen bij de mentor.

 

 • Bij 3 keer absent zonder reden stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders. De mentor voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij 6 keer absent zonder reden stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders. De leerjaarcoördinator voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij 9 keer absent zonder reden stuurt de verzuimcoördinator een brief naar huis. De teamleider voert een gesprek met leerling en ouders en maakt een notitie in Magister.
 • Bij 12 keer absent zonder reden stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders met een aankondiging voor een LP melding.

 

De school doet een melding bij de LPA bij 16 uur verzuim in een periode van vier weken.

Spullen vergeten

Iedere docent controleert of het lesmateriaal in orde is en noteert overtredingen in Magister met de code BO.

 • Bij een BO-totaal van 3 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) geeft de docent de leerling de opdracht om 1 keer het strafwerk (door de vakdocent te bepalen) te maken. De leerling levert dit strafwerk de eerstvolgende les bij de docent in.
 • Bij een BO-totaal van 6 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) geeft de docent de leerling de opdracht om 1 keer het strafwerk te maken en informeert de mentor. De leerling levert dit strafwerk de eerstvolgende les bij de docent in. De mentor neemt contact op met de ouders.
 • Bij een BO-totaal van 9 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) deelt de docent de leerling mee dat hij/zij 1 uur bij hem/haar nakomt en informeert de mentor.
 • Bij een BO-totaal van 12 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) deelt de docent de leerling mee dat hij/zij 2 uur nakomt en informeert de mentor. De mentor neemt contact op met de ouders en nodigt ze uit voor een gesprek op school.

 

Huiswerk niet gemaakt/vergeten

 

Iedere docent controleert of het huiswerk gemaakt is en noteert overtredingen in Magister met de code HW.

 • Bij een HW-totaal van 3 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) geeft de docent de leerling de opdracht om 1 keer het strafwerk (door de vakdocent te bepalen) te maken. De leerling levert dit strafwerk de eerstvolgende les bij de docent in.
 • Bij een HW-totaal van 6 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) geeft de docent de leerling de opdracht om 1 keer het strafwerk te maken en informeert de mentor. De leerling levert dit strafwerk de eerstvolgende les bij de docent in. De mentor neemt contact op met de ouders.
 • Bij een HW-totaal van 9 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) deelt de docent de leerling mee dat hij/zij 1 uur bij hem/haar nakomt en informeert de mentor.
 • Bij een BO-totaal van 12 (bij dezelfde docent/hetzelfde vak) deelt de docent de leerling mee dat hij/zij 2 uur nakomt en informeert de mentor. De mentor neemt contact op met de ouders en nodigt ze uit voor een gesprek op school.

 

 

Lesverwijderingen, verwijderingsprocedure

 • Leerling wordt verwijderd en krijgt gelijk werk mee (geen werk geen verwijdering!)
 • Docent meldt direct telefonisch de verwijdering bij de verzuimcoördinator.
 • Leerling haalt een verwijderverslag bij de verzuimcoördinator.
 • Leerling gaat aan de tafel zitten en vult zijn verslag in, daarna gaat hij aan het werk.
 • Leerling gaat met de bel naar de docent met het verslag.
 • Docent bespreekt  op dezelfde dag of anders op een dan afgesproken moment het verslag met de leerling, deelt hem/haar mee dat hij/zij een uur nakomt om strafwerk (wordt de docent bepaalt) te maken.
  • Docent houdt het verslag en leerling gaat naar de volgende les.
  • Docent maakt een notitie in magister met als titel ‘verwijderd”.
  • Docent levert het originele verslag in bij de verzuimcoördinator.
  • 2e keer uit de les gestuurd; idem.
  • Na de 3e verwijdering vindt rechtstreeks een gesprek tussen mentor en ouders plaats. De leerling wordt opgevoerd voor de leerlingenbespreking. De mentor maakt een notitie in Magister en deelt de leerling mee dat hij/zij 2 dagen intern wordt geschorst.
  • Na de 4e verwijdering stelt de mentor de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator op de hoogte en maakt met de twee afspraken over het vervolgtraject. Daarna maakt hij/zij een notitie in Magister.
  • 5e verwijdering; spelruimte zie 1 en 2. 
  • 6e keer werkelijk uit de les verwijderd; rechtstreeks een gesprek tussen  mentor / leerjaarcoördinator en ouders. De leerling wordt opgevoerd voor de leerlingenbespreking. De mentor maakt een notitie in Magister en deelt de leerling mee dat hij/zij vierkant rooster krijgt. 
  • 7e keer uit de les verwijderd; gesprek met de ouders (+leerling) en de teamleider. De leerling krijgt een officiële waarschuwing. De teamleider maakt een notitie in Magister.
  • 8e keer uit de les verwijderd; gesprek met de ouders (+leerling) en de locatieleider. De locatieleider deelt de leerling mee dat hij/zij 3 dagen extern wordt geschorst. De locatieleider maakt een notitie in Magister.
  • 9e keer uit de les verwijderd; volgt een externe schorsing van 5 dagen die tot verwijdering kan leiden. Bij verwijdering de directeur / het bestuur / LPA en de inspectie op de hoogte brengen. De teamleider/locatieleider maakt een notitie in Magister.   

 

Let wel: na verwijdering 1, 2, 4 en 5 heeft de mentor contact met de ouders.